aoe2wiki

Age of Empires 2 Wiki powered by the community

aoe2wiki by chceli dostávať 2,44 € týždenne.

Prehlásenie

aoe2.wiki is an Age of Empires 2 Wiki powered by the community. We are looking for donations to cover our fixed costs.

Goal: Fixed costs hosting and domain name - €1,06 weekly

 • Shared hosting at PCextreme for €29,- a year (€0,56 a week)
 • Domain name at PCextreme for €26,- a year (€0,50 a week)

Possible future goals

 • Donation to Liberapay for this donation platform
 • Site upgrade: Upgrade to PCextreme Aurora (Amsterdam)
 • Site upgrade: PCextreme CDN for America (Los Angeles) and Asia (Tokyo)
 • Site upgrade: New logo concept for multiply language wiki's
 • Site upgrade: Video introduction for YouTube
 • Sponsor Age of Empires 2 events
 • Sponsor Age of Empires 2 players and teams
 • Donation to Wikimedia Foundation for the MediaWiki open source software
 • Donation to Mastodon for the Mastodon.social instance and the Mastodon open source software

Členovia


Zobraziť podiely vo firmách

Prepojené účty

aoe2wiki vlastní na iných platformách nasledovné účty:

História

aoe2wiki sa pridal pred 3 rokmi.

Príjem za týždeň (v euro)

Počet patrónov týždenne