Avatar

Dylan Araps
@2211

2211 má 0 patrónov.

Prepojené účty

2211 vlastní na iných platformách nasledovné účty:

Repozitáre

neofetch 19866 Upravené pred 3 týždňami

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 7877 Upravené pred 4 týždňami

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

pure-bash-bible 35584 Upravené pred 3 mesiacmi

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

discord-selena 12 Upravené pred 9 mesiacmi

Log all Discord messages for transparency

reddit-sidebar-toggle 8 Upravené pred 2 rokmi

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

bum 133 Upravené pred 3 rokmi

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

root.vim 22 Upravené pred 4 rokmi

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 635 Upravené pred 4 rokmi

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 109 Upravené pred 4 rokmi

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

startpage 29 Upravené pred 6 rokmi

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

pascal_lint.nvim 3 Upravené pred 7 rokmi

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 14 Upravené pred 7 rokmi

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

História

2211 sa pridal pred 6 rokmi.

Príjem za týždeň (v americký dolár)

Počet patrónov týždenne