Ak si myslíte že ste našli bezpečnostnú chybu a ešte nie je na našom liste známych chýb s nízkou závažnosťou, tak to prosím nahláste cez HackerOne.

Zásady

Podrobnosti našich bezpečnostných zásad (rozsah, odmeny…) sú dostupné na našom HackOne profile.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prostredníctvom služby HackerOne poslali hlásenie.