Liberapay bol spustený pred 8 rokmi a má 110 369 užívateľov.

Posledné vyplatenie prebeho pred 6 dňami a previedlo sa 19 107,92 USD medzi 13 427 užívateľmi.
12 081 účastníkov darovalo peniaze.
1 523 účastníkov prijalo peniaze.
177 účastníkov boli aj darcovia aj príjemcovia.

Na 2 užívateľov pripadá priemerne 1,08 USD.

Otvorené účty

Počet otvorených účtov organizácii a jednotlivcov na Liberapay

týždne

Aktívny užívatelia

Užívatelia, ktorí darovali a/alebo prijali peniaze na Liberapay (týždenne)

týždne

Týždňové príspevky

Suma aktívnych darov každý týždeň vyjadrená v mene americký dolár.

týždne

Platby prispievateľov

Suma všetkých platieb spracovaných každý týždeň vyjadrená v mene americký dolár.

týždne