Liberapay bol spustený pred 8 rokmi a má 104 948 užívateľov.

Posledné vyplatenie prebeho pred 1 týždňom a previedlo sa 19 343,37 USD medzi 13 211 užívateľmi.
11 912 účastníkov darovalo peniaze.
1 479 účastníkov prijalo peniaze.
180 účastníkov boli aj darcovia aj príjemcovia.

Na 2 užívateľov pripadá priemerne 1,09 USD.

Otvorené účty

Počet otvorených účtov organizácii a jednotlivcov na Liberapay

týždne

Aktívny užívatelia

Užívatelia, ktorí darovali a/alebo prijali peniaze na Liberapay (týždenne)

týždne

Týždňové príspevky

Suma aktívnych darov každý týždeň vyjadrená v mene americký dolár.

týždne

Platby prispievateľov

Suma všetkých platieb spracovaných každý týždeň vyjadrená v mene americký dolár.

týždne