Tím Liberapay koordinuje dary od viacerých darcov pre viac obdarovaných. Darcovia si vyberú, koľko chcú prispieť, členovia tímu určia, ako si peniaze rozdelia, a Liberapay sa snaží zodpovedajúcim spôsobom rozdeliť prostriedky.

Tímový účet nie je určený na použitie členmi jediného právneho subjektu. Je určený pre skupinu nezávislých jednotlivcov alebo organizácií, ktorý spolupracujú na spoločnom projekte. Je však tiež v poriadku vytvoriť tímový účet pre projekt, ktorý má iba jedného prispievateľa, pretože to umožňuje označiť príspevok, ktorý je určený na podporu daného projektu, a nie osoby, ktorá za ním stojí.

Tímový účet neukladá peniaze na neskoršie použitie. Každý dar je distribuovaný okamžite, a to buď na viacerých členov, ak je to možné, alebo jednému členovi ak pri rozdelení peňazí nie je podporovaný platobný procesor. Z dôvodu týchto obmedzení spracovania platieb môžu byť sumy prijaté členmi dočasne nevyvážené, najmä ak má tím menej patrónov ako členov.

Ak účty tímu Liberapay nevyhovujú vašim potrebám, môžete namiesto toho použiť platformu Open Collective, ktorá umožňuje „hosťovanie“ tímu zaregistrovanou neziskovou organizáciou. Tento „fiškálny hostiteľ“ je legálnym vlastníkom finančných prostriedkov tímu, dohliada na to, ako sa používajú a financuje sa z časti príspevkov. (Podobný systém plánujeme zaviesť v Liberapay, ale nevieme, kedy sa to stane.)

Vytvorenie tímu

Najprv sa budete musieť prihlásiť do vášho účtu.

Ako sa stať členom tímu

Akonáhle ste prispeli k tímu projektu, požiadajte svojich členov, aby vás pozvali. Nezabudnite im povedať aké je vaše užívateľské meno.

Zdielanie peňazí

Tímy nemajú hierarchiu, všetci jej členovia sú si rovný a nastavia svoje vlastné podiely.

Môžete smeniť svoj podiel na nástenke tímu. Tá obsahuje tabulku s nominálnimy podielami všetkých členov pre nasledujúce aj predchádzajúce výplaty tak isto ako odhad aktuálnych podielov, ktoré každý získa.

Nominálne podiely sú hruhé čísla, ktoré si členovia nastavujú sami. Skutočné podielu sú počítané v systéme: najprv sa sčítajú nominálne podiely z nich sa vypočíta percento, ktoré prestavuje každý podiel a nakoniec sa vyplatia tieto percentá z dostupného príjmu. Nominálne podiely taktiež pôsobia ako maximálne hodnoty: skutočné podiely nie sú potom vyššie ako nominílne, a to aj v prípade, že je k dispozícií ďalší príjem.

Možno myslíte na to prečo riešime nominálne príjmy ako maximá namiesto jednoduchých percent. Je to pretože mať maximá dovoľuje tímu aby mali nepoužíty zisk (nazvaný "pozostatok") a to je dobré vo viacerých smeroch. Poprvé, dáva to tímu takzvaný "vankúš, ktorý stabilizuje príjem členov tímu. Po druhé, zľahčuje to integráciou nových členov do tímu, pretože ako sa im zvyšuje ich príjem tak to znižuje pozostatok namiesto toho aby menil príjem ostatných členov. Po tretie, dovoľuje nášmu softwaru manipulovať s čiastkami, ktoré posieľajú darcovia, systémom takým aby to balancovalo ich darovanie, čím to robím systém viac férový. Taktiež to povzbudzuje darovanie tímu ktorý už dosiahol ich cieľ, čo stabilizuje príjem tímu.

Automatické podiely

Štandardne majú všetci členovia tímu nastavenú špeciálnu hodnotu "auto", ktorá zodpovedá rovnakému podielu zvyšku pre každého. Inými slovami, členovia, ktorí si nastavia svoj podiel, budú vyplatení prví a ostatok bude rozdelený rovnako medzi ostatných členov, ktorí majú nastavený automatický podiel.

Odmedzenie čiastky podielu

Ak je táto možnosť zapnuté pre tím, jeho členovia nemôžu zvýšiť príjmy vyššie než je maximum vypočítané na základe nominálnych príjmov od predošlého výplatného dňa. Tento mechanismus je vymyslený na to, aby nový členovia tímov nedostávali počas prvých týždňov väčšinu ziskov.

Limit funguje takto: Vždy môžete zväčšiť Váš podiel na 1,00 USD, ak bol predtým nižší, môžete ho zdvojnásobiť oproti minulému týždňu a môžete ho zvýšiť o to, čo ostáva po rozdelení medzi členov tímu. Váš maximálny podiel je maximum z týchto troch možností.

Príjem nie je limitovaný pokiaľ tím má iba jedného člena alebo ak predchádzajúci týždeň boli príjmy nulové (čo je prípad všetkých nových tímov vytvorených po poslednom platobnom výplatnom dni).

Ak chcete povoliť alebo zakázať obmedzenia pre existujúci tím, kontaktujte podporu. Nezabudnite uviesť dôkaz, že zmena bola schválená ostatnými členmi tímu.

Odstránenie členstva v tíme

Tím môžete opustiť na nástenke tímu.

Vykopnutie člena z tímu nie je ešte implementované. Prosím kontaktujte podporu s dôkazmi, že člen musí byť vyhodený a že existuje konsensus o tom medzi ostatnými členmi.

Zrušenie tímového účtu

Tímový účet je automaticky zrušený, keď jeho posledný člen odíde.