Avatar

Darkce
@Darkce

Darkce dostáva 0,00 USD za týždeň od 0 patrónov.
Prispievajte   PayPal

Popis

I'm a software engineer. Check out my portfolio if you want to learn more, and feel free to contact me via email! 📧

我是一名软件工程师。 如果您想了解更多信息,请查看我的作品集,并随时通过电子邮件与我联系! 📧

Prepojené účty

Darkce vlastní na iných platformách nasledovné účty:

Repozitáre

react-native-classify-image 29 Upravené pred 4 mesiacmi

🏞 react-native library to classify images using Vision | 对图像进行分类的 react-native 库

NightVision 288 Upravené pred 6 mesiacmi

📱 Night Vision - LiDAR Scanner, iOS application developed based on React Native | 夜视仪 - 激光雷达扫描成像,基于 React Native 开发的 iOS 应用。App Store 排名 27 🔥

pcl.js 425 Upravené pred 7 mesiacmi

☁️ ⚡ Point Cloud Library (PCL) for browser, powered by WebAssembly.|在浏览器运行的点云库 (PCL),由 WebAssembly 提供支持。

História

Darkce sa pridal pred 1 rokom.

Príjem za týždeň (v americký dolár)

Počet patrónov týždenne