OCM

The OpenCacheManager for Linux

OCM má 0 patrónov.

Prehlásenie angličtina

OCM is an easy to use program for managing your geocaches, with the goal of being the Linux equivalent to GSAK. OCM supports several popular geocaching websites including geocaching.com, opencaching.de, and terracaching.

Členovia


Zobraziť podiely vo firmách

História

OCM sa pridal pred 2 rokmi.

Príjem za týždeň (v euro)

Počet patrónov týždenne