OpenLauncherTeam

An open source Android launcher project, started from scratch

OpenLauncherTeam dostáva 0,86 € za týždeň od 3 patrónov. Cieľ: 3,00 €

Prehlásenie angličtina

We maintain OpenLauncher. An open source Android launcher project, started from scratch. We aim to create a powerful and community driven launcher for Android.

https://github.com/OpenLauncherTeam/openlauncher

Členovia


Zobraziť podiely vo firmách

Prepojené účty

OpenLauncherTeam vlastní na iných platformách nasledovné účty:

Repozitáre

openlauncher 748 Upravené pred 2 týždňami

Customizable and Open Source Launcher for Android

História

OpenLauncherTeam sa pridal pred 2 rokmi.

Príjem za týždeň (v euro)

Počet patrónov týždenne