Avatar

Pitivi

Pitivi dostáva 2,66 € za týždeň od 4 patrónov.

Členovia


Zobraziť podiely vo firmách

Prepojené účty

Pitivi vlastní na iných platformách nasledovné účty:

História

Pitivi sa pridal pred 3 rokmi.

Príjem za týždeň (v euro)

Počet patrónov týždenne