Avatar

linkdd

linkdd má 0 patrónov.

Prehlásenie

As an autodidact Python and C developer since 2005, I adopted the Open Source philosophy.

Prepojené účty

linkdd vlastní na iných platformách nasledovné účty:

Komunity

História

linkdd sa pridal pred 5 rokmi.

Príjem za týždeň (v euro)

Počet patrónov týždenne