wallabag

wallabag is a self hostable application for saving web pages

wallabag dostáva 6,49 € za týždeň od 16 patrónov. Cieľ: 50,00 €

Prehlásenie

wallabag is a self hostable application for saving web pages. Unlike other services, wallabag is free (as in freedom) and open source.

With this application you will not miss content anymore. Click, save, read it when you want. It saves the content you select so that you can read it when you have time.

Členovia


Zobraziť podiely vo firmách

Prepojené účty

wallabag vlastní na iných platformách nasledovné účty:

Repozitáre

ios-app 73 Upravené tento týždeň

wallabag app for iOS (for wallabag v2)

doc 9 Upravené pred 1 týždňom

Documentation repository for wallabag v2.

wallabagger 144 Upravené pred 1 týždňom

Chrome / Firefox / Opera plugin for wallabag v2.

android-app 286 Upravené pred 1 týždňom

Android application to read your articles saved in your wallabag. You can also easily add new articles.

wallabag 4433 Upravené pred 2 týždňami

wallabag is a self hostable application for saving web pages: Save and classify articles. Read them later. Freely.

História

wallabag sa pridal pred 4 rokmi.

Príjem za týždeň (v euro)

Počet patrónov týždenne